Bạn có nhiều bảng KPI, có nhiều chỉ số hoạt động, chỉ số hiệu suất, chỉ số hài lòng khách hàng….
Xavier sử dụng dữ liệu lịch sử dự đoán giá trị của giai đoạn tiếp theo và liên tục so sánh nó với kết quả thực tế để cảnh báo đến bạn theo ngưỡng bạn cài đặt.

Cảnh báo ngưỡng tuyệt đối

Được thông báo khi giá trị giảm xuống dưới mức hoặc cao hơn giá trị tuyệt đối được đặt trước: như tăng/ giảm doanh thu bán hàng h trong tuần so với kế hoạch
Tìm các quan sát khác biệt lớn trong kết quả kinh doanh và đội ngũ của bạn, tập trung vào điểm cần chú ý, vượt trội hoặc khác biệt so với mục tiêu bạn đặt ra.

Cảnh báo biến động tương đối

Khi chênh lệch tỷ lệ phần trăm giảm xuống dưới hoặc vượt quá phạm vi được xác định. Bạn có một tiêu chuẩn cho các chỉ số, bạn sẽ được cảnh báo giá trị vượt ngưỡng hoặc dưới chuẩn đảm bảo hoạt động đội nhóm đi đúng mong muốn. cảnh báo này phù hợp theo dõi: tỉ lệ hài lòng, tỉ lệ tiếp cận khách hàng, độ phủ thị trường của thành viên trong đội nhóm. Cảnh báo này hữu ích khi theo dõi hoạt động đội ngũ, thông báo đến bạn các thành viên vượt trội KPI hoặc thành viên đạt chưa hiệu quả kỳ vọng.

Dự bán XU HƯỚNG và gợi ý ngưỡng với đội của bạn

Để có hành động đúng đắn vào đúng thời điểm, công ty của bạn muốn biết khi nào điều kiện kinh doanh đã thay đổi. Nhờ sức mạnh thuật toán tiên đoán, Xavier sẽ phát hiện thay đổi bất thường, dự báo xu hướng, cảnh báo các phát sinh giúp bạn để đi trước các vấn đề tiềm ẩn. Không tốn thời gian lục lại dữ liệu quá khứ, Xavier’s Smart Warning gửi cảnh báo đến bạn ngay khi có điều gì đó xảy ra.

Dịch vụ của chúng tôi

Smart Quality Control
Hoạt động QC thuê ngoài giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hơn thế công nghệ phân loại đa tiêu chí từ Xavier giúp kiểm soát đội ngũ toàn diện và vượt trội.
Cảnh báo thông minh
Hệ thống báo cáo quản trị, phân tích chuyên sâu tập trung vào những vấn đề bạn cần.
Tối ưu chi phí vận hành
Xem xét chỉ số hoặc cùng bạn xây dựng KPI để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và khai thác tốt khu vực khách hàng tiềm năng.
Báo cáo tinh gọn
Hệ thống báo cáo tinh gọn, giúp bạn nắm bắt doanh thu, hoạt động đội nhóm... hàng ngày. Hoàn toàn bảo mật vì được thiết kế riêng cho doanh nghiệp của bạn.
Ranking
Mọi điều bạn cần trong một bảng xếp hạng duy nhất. Phân tích chuyên sâu tìm ra phân khúc khách hàng giá trị phù hợp với năng lực nội bộ.
Skip Tracing AI
Truy dấu và tìm kiếm khách hàng mục tiêu với mức phí hợp lý.